Izglītības programmas

Nosaukums Kods Licence Akreditācija
1 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 01011121 Nr. V-5566
izsniegta
28.09.2012
2 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma 31011021 Nr. V-7350
izsniegta
31.07.2014
Nr. 14360
līdz
25.01.2027
3 Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121 Nr. V-7654
izsniegta
10.11.2014
Nr. 14361
līdz
25.01.2027
4 Vispārējās vidējās izglītības programma 31016011 Nr. V_3652
izsniegta
18.08.2020
Nr. 14362
līdz
25.01.2027

Atjaunināts