Izglītības programmas

Nosaukums Kods Licence Akreditācija
1 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 01011121 Nr. V-5566
izsniegta
28.09.2012
2 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma 31011021 Nr. V-7350
izsniegta
31.07.2014
Nr. 8994
26.02.2015
līdz
25.02.2021
3 Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121 Nr. V-7654
izsniegta
10.11.2014
Nr. 8993
26.02.2015
līdz
25.02.2021

Atjaunināts