Vēsture

16. gs.
Pagasta skola luterāņu baznīcas paspārnē Taržekā (Demenē).

1931. gads
Skola dzelzceļnieku bērniem pie dzelzceļa stacijas  „Zemgale”.

1934 .– 1936.gadi
Patreizējās skolas ēkas celtniecība.

30. gadi
Skolā mācās130 -150 skolēni, strādā 8 skolotāji. Mācības notiek latviešu valodā. Skola ir Demenes pagasta kultūras centrs.

1944. gads
Zemgales skola kļūst par septiņgadīgo skolu (nepilno vidusskolu) ar krievu mācību valodu.

1957. gads
Skola kļūst par Zemgales vidusskolu. Skolā tiek veidota materiāli tehniskā bāze profesionālajai apmācībai. Skola iegādājas traktorus, divas automašīnas „Gaz – 54”, dažādu lauksaimniecības inventāruun aprīkojumu traktoriem. Skolēni apgūst traktorista un šofera profesijas, nostiprina darba iemaņas, strādājot kolhoza „Demene” laukos un fermās.

70. –80. gadi
Skola ik gadus sekmīgi piedalās rajona un republikas sacensībās – profesionālajos konkursos „Mēs tavi saimnieki, zeme!” Kā balvas tika saņemti 6 traktori, skola iegādājās automašīnas „Volga” un „Volkswagen”, uzceltas garāžas, autodroms. Mūsu skolēni kļūst par republikas profesionālo konkursu un olimpiāžu uzvarētājiem – Stanislavs Dubovskis, Inna Austrauskaite, Žanna Špaka, Ēriks Barkovskis.
Ēriks Barkovskis ir 1982.gada Padomju Savienības jaunais arājs Nr. 1. No citām Daugavpils rajona skolām mūsu skola atšķiras ar stiprām darba tradīcijām.

1991. gads
Juaninājumu laiks, skola iegūst koledžas statusu. Koledžas audzēkņi līdz ar atestātu par vidējo izglītību saņem autovadīšanas prasmi kategorijās B un C, lauku mehanizatora, vieglo apģērbu drēbnieka un sekretāra – lietveža profesijas. Apgūstot profesionālās iemaņas, mūsu absolventi var veiksmīgāk adaptēties, atrast savu vietu dzīvē, īstenot sevi. Zemgales skola pirmā Latvijā pāriet uz 12 gadīgo izglītību.

2001. gads
Zemgales koledža atkal kļūst par Zemgales vidusskolu. Viss, kas bija sasniegts tiek saglabāts, nostiprināts, atjaunots, reformēts saskaņā ar mūsdienu vajadzībām. Mūsu pedagoģiskais kolektīvs un skolēni rada skolā tādu mācību un audzināšanas vidi, kurā katrs bērns – unikāla un neatkārtojama būtne – varētu augt un attīstīties, īstenot savu intelektuālo un radošo potenciālu atbilstoši savām individuāli psiholoģiskajām īpatnībām un iespējām.

2005. gads
Skola, piedaloties projektā, iegūst statusu „Bērniem draudzīga skola”.

2008. gads
Par skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajā darbībā skola tiek apbalvota ar Swedbankas balvu kā Gada labākā skola Daugavpils rajonā.

2007. – 2010. gads
Skola iegūst 1. vietu Daugavpils novadā pēc mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātiem un skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības rezultātiem.

2010. gads
12. klases skolniece Kristīne Beinaroviča saņem Bronzas medaļu starptautiskajā Vides projektu olimpiādē.

2012. – 2014. gads
Skola veiksmīgi īsteno starptautisko projektu „Izglītības kapacitātes stiprināšana, izveidojot divpusēju sadarbības tīklu „Zemgale-Novka”.

2014. gads
9. klases skolniece Elīna Baranovska iegūst sudraba medaļu starptautiskajā Vides projektu olimpiādē.

Atjaunināts