Zemgales vidusskolā ir īstenots izglītības kapacitātes stiprināšanas projekts

Daugavpils novada Zemgales vidusskola un Vitebskas rajona Novkas vispārizglītojošā vidusskola (Baltkrievija) ir īstenojusi Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Izglītības kapacitātes stiprināšana, izveidojot divpusēju sadarbības tīklu “Zemgale-Novka””, LLB-2-267. Projekta mērķis ilgtspējīgas attīstības un sadarbības tīkla izveide starp Zemgales vidusskolu (Latvija) un Novkas vispārizglītojošo vidusskolu (Baltkrievija), īstenošanas laiks no 2012. gada novembra līdz 2014.gada jūlijam.

Projekta rezultātā Zemgales vidusskolas un Novkas vispārizglītojošās vidusskolas skolēniem un pedagogiem bija iespēja piedalīties 4 pieredzes apmaiņas nometnēs (2 Latvijā, 2 Baltkrievijā), kuru ietvaros notika pieredzes apmaiņas semināri, zinātniski-praktiskās konferences, astronomijas, traktora vadīšanas un šūšanas profesionālās sagatavošanas semināri, meistarklases, kultūrizglītojošie pasākumi. Izglītības iestādes materiāltehniskās bāzes uzlabošanai Zemgales vidusskola iegādājās traktoru ar pacēlāju un piekabi, veica remontu profesionālās sagatavošanas apmācību telpās un iegādājās nepieciešamo inventāru kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai. Novkas vidusskolā uzbūvēja astronomiskā teleskopa apskates laukumu un iegādājās planetāriju un astronomijas apmācībām nepieciešamo inventāru. Projekta kopējās izmaksas EUR 166 667, t.sk., Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta finansējums 90% – EUR 150 000, Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 11044, Vitebskas rajona izpildkomitejas līdzfinansējums EUR 5623.

Šis bija pirmais Daugavpils novada un Vitebskas rajona izglītības iestāžu sadarbības projekts, kura pozitīvā pieredze un izveidotais sadarbības tīkls tiks pārņemts īstenojot projektus nākamajā Eiropas Savienības plānošanas periodā.

Informācijai:
Guna Smelcere
Projekta koordinatore
guna.smelcere@dnd.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *