Zemgales vidusskolas dalība projektā “PuMPuRS”

Jau trešo gadu Zemgales vidusskola piedalās Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Piedalīšanās projektā sniedz iespēju palīdzēt skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, apgūt zināšanas un prasmes pietiekamā līmenī un paaugstināt skolēnu pārliecību mācīšanās procesā. Pateicoties tam, samazinās nesekmības risks un arī mācību pārtraukšanas risks.

Šajā mācību gadā 5 skolas pedagogi sniedz individuālās konsultācijas un 10 izglītojamajiem nodrošina palīdzību mācībās. Projekta ietvaros tiek organizētas konsultācijas latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā, krievu valodā.

Pirms individuālā atbalsta plāna sastādīšanas pedagogi apspriež skolēna grūtību rašanās cēloņus un vienojas par efektīvākajiem mācību paņēmieniem individuālo konsultāciju gaitā. Lai efektīvi palīdzētu skolēnam, svarīgi konsultāciju gaitā ievērot ne tikai problēmas un grūtības, bet arī skolēna rakstura stiprās puses.

Individuālajās konsultācijās pedagogi ievēro skolēna īpatnības mācību satura apguvē (uztveres, atmiņas, domāšanas īpatnības). Skolēnam ir iespēja apgūt mācību saturu individuālā tempā. Visi pedagogi atzīst, ka individuālās konsultācijas projekta ietvaros uzlabo skolēnu mācību sasniegumus konkrētajos mācību priekšmetos. Paaugstinās skolēnu pārliecība mācību darbā, skolēni aktīvāk piedalās mācību darbībā stundās.

Projekta ietvaros pedagogi arī paaugstina savu profesionālo kompetenci. 2020. gada oktobrī 6 skolas pedagogi piedalījās radošajā darbnīcā. 2020. gada novembrī skolā attālināti notika projekta supervīzija, kurā piedalījās 5 pedagogi.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *