- Daugavpils novada domes Izglītības pārvalde - https://edu.daugavpilsnovads.lv -

Zilā diena Lāču pamatskolas grupā “Lāčuks”