- Daugavpils novada domes Izglītības pārvalde - https://edu.daugavpilsnovads.lv -

Zinību diena Biķernieku pamatskolā

Šogad Zinību diena Biķernieku pamatskolā tika svinīgi ieskandināta 2.septembrī. Saulainajā un skaistajā svētku rītā pasākuma ieskaņā skolas direktors Aleksejs Mackevičs uzrunāja izglītojamos, viņu vecākus un skolas darbiniekus: “Mēs nekad nebūsim lielākie, bet varam būt labākie un tādi arī būsim!”

Vasaras saules staros nemanāmi un ātri ir „izkusis” bērnu vasaras brīvlaiks. Ir uzņemta jauna enerģija un spēks turpmākajam darba cēlienam, kas būs tik ļoti nepieciešams visa mācību gada garumā izglītojamajiem, apgūstot jaunās zināšanas, pilnveidojot prasmes un sadarbības iemaņas. Jaunā, kompetencēs balstītā mācību satura ieviešana ir galvenais izglītības iestādes mērķis un uzdevums. Skolas pedagogi strādā pie darba metožu dažādošanas, izglītojamo patstāvīgā darba prasmju attīstīšanas un atbildības par saviem mācību sasniegumiem veidošanas. Gandarījums, ka audzēkņu skaits Biķernieku pamatskolā ir stabils. Tas liecina par kvalitatīvu mācību darbu un plašu interešu izglītības programmu piedāvājumu. Mums ir jānodrošina radoša, tehnoloģijās balstīta mācību vide, kas turpmākajos gados veidos skolas prioritāšu sarakstu.

Katram no mums novēlam izturību, jaunus mērķus un sasniegumus. Lai jaunajā mācību gadā izdodas viss iecerētais!