Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”

Reģistrācijas numurs: 90000079044
Adrese: Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447
Tālrunis, fax 65462175, mob.t 29430618,
e-pasts singabd@inbox.lv, zvanins@ilukste.lv

Vairāk informācijas

Atjaunināts